"Rượu có điểm đóng băng thấp hơn nước." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Rượu có điểm đóng băng thấp hơn nước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rượu có điểm đóng băng thấp hơn nước." tiếng anh câu này dịch: Alcohol has a lower freezing point than water.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login