"Người lính bị thương thở hổn hển vài lời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Người lính bị thương thở hổn hển vài lời." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người lính bị thương thở hổn hển vài lời." tiếng anh là: The wounded soldier gasped out a few words.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login