"Simon có thể đánh gục một người đàn ông bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm vào hàm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Simon có thể đánh gục một người đàn ông bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm vào hàm." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Simon có thể đánh gục một người đàn ông bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm vào hàm." dịch sang tiếng anh: Simon could knock a man unconscious with one punch to the jaw.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login