"Ngôi nhà tồi tàn ẩm ướt của họ hiếm khi có thể ở được." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ngôi nhà tồi tàn ẩm ướt của họ hiếm khi có thể ở được." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà tồi tàn ẩm ướt của họ hiếm khi có thể ở được." tiếng anh câu này dịch: Their damp drafty house was scarcely habitable.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.