"Vigilantes bắt đầu chiến đấu với thành phố cho bất cứ ai được biết là đã hợp tác với kẻ thù." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Vigilantes bắt đầu chiến đấu với thành phố cho bất cứ ai được biết là đã hợp tác với kẻ thù." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vigilantes bắt đầu chiến đấu với thành phố cho bất cứ ai được biết là đã hợp tác với kẻ thù." dịch câu này sang tiếng anh là: Vigilantes began combing the city for anyone known to have collaborated with the enemy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login