"Một số người nói đó là một tai nạn, nhưng tôi không tin điều đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một số người nói đó là một tai nạn, nhưng tôi không tin điều đó." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số người nói đó là một tai nạn, nhưng tôi không tin điều đó." câu này tiếng anh dịch: Some say it was an accident, but I don't believe it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login