"Những cuộc họp này cho mọi người một cơ hội để bày tỏ ý kiến ​​của họ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Những cuộc họp này cho mọi người một cơ hội để bày tỏ ý kiến ​​của họ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những cuộc họp này cho mọi người một cơ hội để bày tỏ ý kiến ​​của họ." dịch sang tiếng anh: These meetings give everyone a chance to express their opinions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login