"Nhiều người không thực hiện thay đổi vì họ đang đi theo con đường ít kháng cự nhất." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nhiều người không thực hiện thay đổi vì họ đang đi theo con đường ít kháng cự nhất." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người không thực hiện thay đổi vì họ đang đi theo con đường ít kháng cự nhất." dịch sang tiếng anh là: Many people don't make changes because they're following the path of least resistance .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login