"Bằng cách nào đó cô quản lý để cung cấp cho trẻ em của cô với thực phẩm và quần áo." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bằng cách nào đó cô quản lý để cung cấp cho trẻ em của cô với thực phẩm và quần áo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng cách nào đó cô quản lý để cung cấp cho trẻ em của cô với thực phẩm và quần áo." tiếng anh câu này dịch: Somehow she managed to provide her children with food and clothing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login