"Ông đã bị bắt và bị buộc tội vi phạm hòa bình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Ông đã bị bắt và bị buộc tội vi phạm hòa bình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị bắt và bị buộc tội vi phạm hòa bình." dịch câu này sang tiếng anh là: He was arrested and charged with breach of the peace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login