"Tôi không sao; chỉ một vài vết cắt và vết bầm tím." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi không sao; chỉ một vài vết cắt và vết bầm tím." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không sao; chỉ một vài vết cắt và vết bầm tím." câu này dịch sang tiếng anh:I'm okay; just a few cuts and bruises.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.