"Chỉ một vài câu hỏi nữa, sau đó chúng tôi sẽ để bạn yên bình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chỉ một vài câu hỏi nữa, sau đó chúng tôi sẽ để bạn yên bình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉ một vài câu hỏi nữa, sau đó chúng tôi sẽ để bạn yên bình." tiếng anh là: Just a few more questions, then we'll leave you in peace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login