"Miễn là bạn không bị tổn thương, đó là điều chính." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Miễn là bạn không bị tổn thương, đó là điều chính." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Miễn là bạn không bị tổn thương, đó là điều chính." tiếng anh câu này dịch: As long as you're not hurt, that's the main thing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login