"Mặt đất mà vùng đất bị chiếm đóng được bao phủ bởi tàn dư và các mảnh vỡ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mặt đất mà vùng đất bị chiếm đóng được bao phủ bởi tàn dư và các mảnh vỡ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt đất mà vùng đất bị chiếm đóng được bao phủ bởi tàn dư và các mảnh vỡ." câu này tiếng anh dịch: The ground that the encampment had occupied was covered with remnants and fragments of all kinds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login