"Cô ấy có số lượng quần áo tốt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô ấy có số lượng quần áo tốt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có số lượng quần áo tốt." câu này dịch sang tiếng anh:She has quantities of good clothes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login