"Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn những gì trần trụi về những gì đã xảy ra." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn những gì trần trụi về những gì đã xảy ra." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể nói với bạn nhiều hơn những gì trần trụi về những gì đã xảy ra." câu này dịch sang tiếng anh là: I can't tell you more than the bare bones of what happened.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login