"Các tủ quần áo cũ chiếm quá nhiều phòng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các tủ quần áo cũ chiếm quá nhiều phòng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tủ quần áo cũ chiếm quá nhiều phòng." tiếng anh câu này dịch: The old wardrobe took up too much room .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login