"Vì vậy, đó là phương thuốc hiệu quả của bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Vì vậy, đó là phương thuốc hiệu quả của bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì vậy, đó là phương thuốc hiệu quả của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: So that is your effective remedy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login