"Lập luận của cô ấy là hợp lệ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Lập luận của cô ấy là hợp lệ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lập luận của cô ấy là hợp lệ." tiếng anh câu này dịch: Her argument is valid.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login