"Cô bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn và khịt mũi rõ ràng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn và khịt mũi rõ ràng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn và khịt mũi rõ ràng." tiếng anh câu này dịch: She began to show signs of impatience and snorted audibly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login