"Tôi đã có rất ít thời gian để can thiệp những người làm việc tốt." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đã có rất ít thời gian để can thiệp những người làm việc tốt." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có rất ít thời gian để can thiệp những người làm việc tốt." câu này tiếng anh là: I've got very little time for interfering do-gooders.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login