"Tôi phải đi và làm cho bản thân trình bày." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi phải đi và làm cho bản thân trình bày." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi phải đi và làm cho bản thân trình bày." câu này dịch sang tiếng anh:I must go and make myself presentable .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login