"Không có hoa hồng nào không có gai." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không có hoa hồng nào không có gai." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có hoa hồng nào không có gai." câu này dịch sang tiếng anh là: No rose without a thorn.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.