"Triển vọng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính là tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Triển vọng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính là tuyệt vời." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Triển vọng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính là tuyệt vời." tiếng anh dịch: The employment prospects for graduates in computer science are excellent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login