"Cô đã được trao giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô đã được trao giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã được trao giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học." dịch sang tiếng anh: She was awarded the Nobel Prize for physiology and medicine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login