"Ấm đang sôi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ấm đang sôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ấm đang sôi." dịch câu này sang tiếng anh: The kettle is boiling.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.