"Bạn không thể đi bất cứ nơi nào cho đến khi bạn hoàn thành bài tập về nhà." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn không thể đi bất cứ nơi nào cho đến khi bạn hoàn thành bài tập về nhà." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể đi bất cứ nơi nào cho đến khi bạn hoàn thành bài tập về nhà." câu này tiếng anh là: You can't go anywhere until you've finished your homework.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login