"Cảnh sát phải đối mặt với một đám đông ném gạch và bom xăng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cảnh sát phải đối mặt với một đám đông ném gạch và bom xăng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát phải đối mặt với một đám đông ném gạch và bom xăng." câu này tiếng anh dịch: The police faced a mob throwing bricks and petrol bombs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login