"'Cô là đồ ngốc', cô tự trách mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "'Cô là đồ ngốc', cô tự trách mình." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Cô là đồ ngốc', cô tự trách mình." câu này tiếng anh dịch: 'You're a fool,' she chastised herself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login