"Cảnh sát đã thực hiện một phương pháp tìm kiếm ngôi nhà." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cảnh sát đã thực hiện một phương pháp tìm kiếm ngôi nhà." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát đã thực hiện một phương pháp tìm kiếm ngôi nhà." dịch sang tiếng anh: The police made a methodical search of the house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login