"Bốn mươi con cừu được sinh ra vào mùa xuân này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bốn mươi con cừu được sinh ra vào mùa xuân này." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bốn mươi con cừu được sinh ra vào mùa xuân này." tiếng anh là: Forty lambs were born this spring.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login