"Mạng vô tuyến đang được tổ chức lại để cung cấp cho hoạt động kỹ thuật số." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Mạng vô tuyến đang được tổ chức lại để cung cấp cho hoạt động kỹ thuật số." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mạng vô tuyến đang được tổ chức lại để cung cấp cho hoạt động kỹ thuật số." tiếng anh câu này dịch: Radio networks are being reengineered to give digital operation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login