"Bản gốc của bức tranh này đã không được tìm thấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bản gốc của bức tranh này đã không được tìm thấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bản gốc của bức tranh này đã không được tìm thấy." câu này dịch sang tiếng anh:The original of this picture was nowhere to be found.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login