"Ông đã chi rất nhiều tiền của mình cho những thứ phù phiếm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Ông đã chi rất nhiều tiền của mình cho những thứ phù phiếm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã chi rất nhiều tiền của mình cho những thứ phù phiếm." câu này dịch sang tiếng anh là: He spent a lot of his money on frivolous things.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login