"Cặp đôi quyết định hạ màn về cuộc hôn nhân của họ sau 5 năm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Cặp đôi quyết định hạ màn về cuộc hôn nhân của họ sau 5 năm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cặp đôi quyết định hạ màn về cuộc hôn nhân của họ sau 5 năm." tiếng anh là: The couple decided to bring down the curtain on their marriage after 5 years.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.