"Đó là một nhận xét công bằng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đó là một nhận xét công bằng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một nhận xét công bằng." dịch câu này sang tiếng anh: That's a fair comment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login