"Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi." câu này tiếng anh là: Tears were streaming down my face.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login