"Người thanh niên vô ích đó không làm gì ngoài việc lãng phí tiền bạc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Người thanh niên vô ích đó không làm gì ngoài việc lãng phí tiền bạc." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người thanh niên vô ích đó không làm gì ngoài việc lãng phí tiền bạc." tiếng anh là: That futile young man does nothing but waste money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login