"Cô ấy đã thành công trong việc chuyển đổi tôi theo quan điểm của cô ấy." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô ấy đã thành công trong việc chuyển đổi tôi theo quan điểm của cô ấy." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã thành công trong việc chuyển đổi tôi theo quan điểm của cô ấy." tiếng anh câu này là:She succeeded in converting me to her point of view.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login