"Một đứa trẻ buồn chán có thể chỉ đơn giản là điều chỉnh ra." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một đứa trẻ buồn chán có thể chỉ đơn giản là điều chỉnh ra." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một đứa trẻ buồn chán có thể chỉ đơn giản là điều chỉnh ra." tiếng anh là: A bored child may simply tune out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login