"Một tiếng cười có thể giúp mọi người vượt qua một tình huống khó xử." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Một tiếng cười có thể giúp mọi người vượt qua một tình huống khó xử." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một tiếng cười có thể giúp mọi người vượt qua một tình huống khó xử." dịch sang tiếng anh: A laugh can help people over an awkward situation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login