"Gió rì rào qua những tán cây." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Gió rì rào qua những tán cây." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gió rì rào qua những tán cây." câu này tiếng anh là: The wind murmured through the trees.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login