"Có lẽ thần kinh của anh ta tự nhiên quá buồn tẻ để thừa nhận bất kỳ sự kích thích nào." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Có lẽ thần kinh của anh ta tự nhiên quá buồn tẻ để thừa nhận bất kỳ sự kích thích nào." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có lẽ thần kinh của anh ta tự nhiên quá buồn tẻ để thừa nhận bất kỳ sự kích thích nào." câu này tiếng anh dịch: Perhaps his nerves were naturally too dull to admit of any excitation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login