"Cô nắm lấy mạn thuyền và tiếp tục cuộc sống thân yêu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô nắm lấy mạn thuyền và tiếp tục cuộc sống thân yêu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nắm lấy mạn thuyền và tiếp tục cuộc sống thân yêu." câu này dịch sang tiếng anh:She grasped the side of the boat and hung on for dear life .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login