"Một quả trứng hiến được thụ tinh bởi tinh trùng của chồng sẽ được cấy vào tử cung của cô ấy." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một quả trứng hiến được thụ tinh bởi tinh trùng của chồng sẽ được cấy vào tử cung của cô ấy." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một quả trứng hiến được thụ tinh bởi tinh trùng của chồng sẽ được cấy vào tử cung của cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh là: A donor egg fertilised by her husband's sperm will be implanted in her womb.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login