"Cô ấy nói cô ấy cần ra ngoài đi dạo." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô ấy nói cô ấy cần ra ngoài đi dạo." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nói cô ấy cần ra ngoài đi dạo." tiếng anh câu này là:She said she needed to go out for a walk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login