"Anh ta là một nhà độc tài nhỏ thường xuyên!" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta là một nhà độc tài nhỏ thường xuyên!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta là một nhà độc tài nhỏ thường xuyên!" tiếng anh câu này dịch: He's a regular little dictator!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login