"Tất cả bạn bè của cô là người say rượu hoặc lãng phí." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tất cả bạn bè của cô là người say rượu hoặc lãng phí." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả bạn bè của cô là người say rượu hoặc lãng phí." dịch câu này sang tiếng anh là: All her friends are drunks or wasters.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login