"Tôi làm việc ở đó năm năm nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Tôi làm việc ở đó năm năm nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi làm việc ở đó năm năm nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về." dịch sang tiếng anh là: I worked there for five years but never really felt I belonged.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login