"Jim và Tina tạo thành bộ tứ với Jean và Bruce." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Jim và Tina tạo thành bộ tứ với Jean và Bruce." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jim và Tina tạo thành bộ tứ với Jean và Bruce." dịch câu này sang tiếng anh: Jim and Tina made up a foursome with Jean and Bruce.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login